شمال تهران

شمال تهران تشکیل شده از مناطق 1 و 3 شهرداری تهران میباشد

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصاویر مربوطه کلیک کنید

غرب تهران

غرب تهران تشکیل شده از مناطق 2 و 5 و 9 و 21 و 22 شهرداری تهران میباشد

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصاویر مربوطه کلیک کنید

مرکز تهران

مرکز تهران تشکیل شده از مناطق 6 و 7 و 10 و 11 و 12 شهرداری تهران میباشد

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصاویر مربوطه کلیک کنید

شرق تهران

شرق تهران تشکیل شده از مناطق 4 و 8 و 13 و 14 شهرداری تهران میباشد

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصاویر مربوطه کلیک کنید

جنوب تهران

جنوب تهران تشکیل شده از مناطق 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 شهرداری تهران میباشد

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصاویر مربوطه کلیک کنید

شهرستان های تهران

استان تهران تشکیل شده از شهرستان های شهریار ، اسلامشهر ، بهارستان ، ملارد ، پاکدشت ، رباط کریم ، ورامین ، قرچک ، پردیس ، دماوند ، پیشواز ، شمیرانات و فیروزکوه میباشد

برای کسب اطلاعات بیشتر روی تصویر زیر کلیک کنید