نحوه پرداخت ها در قرارداد های خرید و فروش ملکی به چه صورتی میباشد؟

بهترین نحوه پرداخت در خرید و فروش خانه، به شکلی است که در برابر هر تعهد از جانب فروشنده، خریدار میزانی از پرداخت را انجام دهد.

در عرف، مهلت پرداخت را ۳ قسمت میکنند.

مرحله اول- یک سوم ثمن معامله، در زمان قولنامه پرداخت میشود.

مرحله دوم- یک سوم بعدی در زمان تحویل ملک.

مرحله سوم- یک سوم آخر هنگام تنظیم سند رسمی.

شیوه بالا، مناسب و مطلوب است. هرچند بعضی از معامله گر های حرفه ای، سعی میکنند پول بیشتری از خریدار را در مدت زمان کمتری بگیرند که این امر میتواند مخاطراتی برای خریدار داشته باشد.

5/5 - (1 امتیاز)

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه